Knowledge Bank

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของครอบครัว เยาวชน และโรงเรียนในการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์และเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของวัยรุ่นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

Fulltext

 
 


Show full item record


This item appears in the following Collection(s)

  • Presentations [746]
    เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม