Now showing items 1-3 of 3

  • การจัดทําฐานข้อมูลไซนัสอักเสบในประเทศไทย 

   Pharaya Asanasen; ปารยะ อาศนะเสน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   ปัญหาโรคไซนัสอักเสบเป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย และยังมีปัญหาในการวินิจฉัยและรักษาอยู่มากโรคไซนัสอักเสบมีผลต่อเศรษฐกิจสังคม เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตรวจและรักษาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง นอกจากโรคนี้จะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ ...
  • การนอนกรน 

   ปารยะ อาศนะเสน; Paraya Assanasen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การนอนกรนเป็นปัญหาและความผิดปกติของการนอนหลับที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ เป็นอาการที่บ่งบอกถึงการอุดกั้นทางหายใจส่วนบน ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อภาวะหายใจหยุดขณะหลับ ภาวะหายใจหยุดขณะหลับนี้เป็นภาวะที่มีการอุดกั้นในทางหายใจรุนแรงมาก ...
  • ทางทะลุติดต่อช่องปากกับโพรงอากาศข้างจมูกบริเวณโหนกแก้ม 

   ปารยะ อาศนะเสน; Paraya Assanasen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   ฟิสตุลา คือ ทางทะลุติดต่อระหว่างอวัยวะกลวง 2 อวัยวะ ที่มีเยื่อบุผิวปกคลุม ตามธรรมดาโพรงอากาศข้างจมูกบริเวณโหนกแก้มและช่องปาก ไม่มีทางติดต่อถึงกัน เมื่อเกิดพยาธิสภาพหรือความผิดปรกติจะทำให้มีทางทะลุติดต่อระหว่าง 2 อวัยวะดังกล่าวได้ ...