Now showing items 1-3 of 3

  • บทวิทยุ รู้รัก รู้ปลอดภัย 

   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (โครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะและขับเคลื่อนสังคมเพื่อป้องกันเอดส์, 2553-08)
  • รักนะ แต่อยากให้ปลอดภัย ฉบับวัยรุ่น 

   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (โครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะและขับเคลื่อนสังคมเพื่อป้องกันเอดส์, 2553-08)
   1. อารมณ์เพศอารมณ์ธรรมชาติ 2. วัยรุ่นอย่างพวกเราจะมีโอกาสมีเซ็กส์ได้อย่างไร 3. เซ็กส์ในแต่ละครั้งที่เกิดขึ้นจะมีโอกาสรับเชื้อเอชไอวีหรือไม่ 4. วัยรุ่นคิดเป็น รักตัวเองเป็น ตัดสินใจเป็น กล้าเลือก และรับผิดชอบได้ 5. ...
  • ฮาให้คิด ฉบับการ์ตูนโป๊(ว) 

   มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, 2553)
   “ ฮาให้คิด ” ฉบับนี้พิมพ์เพิ่มเป็นครั้งที่ 3 แล้ว พิมพ์ใหม่แต่ละครั้งก็มี“เรื่อง”ใหม่ ๆ เข้ามา “ฮา”และก็ “ให้คิด”ตลอด “ฮาให้คิด” ฉบับที่1และ2 เป็นหนังสือการ์ตูนที่ใช้รณรงค์เพื่อให้คนอ่านได้เข้าใจเรื่องเอดส์ แต่ ...