Now showing items 1-7 of 7

  • 2 ประเภทยา ที่ขายในร้านชำได้และไม่ได้ 

   ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   การแบ่งประเภทของยาที่จำหน่ายในร้านขายของชำ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) ยาสามัญประจำบ้าน กลุ่มยาประเภทนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของชำ ซึ่งผู้ขาย/หรือจัดจำหน่ายโดยไม่ผิดกฎหมาย เพราะตัวยามีอันตรายค่อนข้างน้อย ใช้รักษาบรรเทาอา ...
  • 4 คาถา ต้องมีแล้วชีวิตจะปลอดภัยห่างไกลอันตราย 

   ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   4 คาถา ต้องมีแล้วชีวิตจะปลอดภัยห่างไกลอันตราย ควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อ 1) ต้องมีฉลากภาษาไทยกำกับ 2) ต้องมีแหล่งที่ผลิต 3) ต้องมี อย. สำหรับเครื่องสำอางต้องมีเลขจดแจ้ง ยาต้องมีเลขทะเบียนยา และ 4) ต้องมีความน่าเชื่อถือ ...
  • 5 Do and Don't : 5 ข้อเสนอแนะการเลือกและหลีกเลี่ยงเครื่องสำอาง 

   ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   5 ข้อเสนอแนะการเลือกและหลีกเลี่ยงเครื่องสำอาง สำหรับ 5 ข้อเสนอแนะการเลือกเครื่องสำอาง มีดังนี้ คือ 1) เลือกซื้อสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีหลักแหล่ง มีฉลากภาษาไทยและแสดงสถานที่ผลิตชัดเจน 2) เลือกซื้อสิ้นค้าที่มีข้อมูล อย. ...
  • การปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผลเทคโนโลยี TaWai for Health เพื่อการรายงานและแจ้งเตือนข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

   ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-10)
   โครงการวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผลเทคโนโลยี TaWai for Health เพื่อการรายงานและแจ้งเตือนข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผลระบบ web application TaWai for Health ...
  • รอบรู้ เท่าทัน ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

   ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผู้บริโภคควรรู้จักสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แสดงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น เช่น อาหาร ควรสังเกตเครื่องหมาย อย. หรือเลขสารบบอาหาร เครื่องมือแพทย์ ...
  • รู้ไว้ใช่ว่า ก่อนซื้อยาจากร้านขายของชำ 

   ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   ร้านขายของชำเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน รู้หรือไม่ว่า? เมื่อเราเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วไปซื้อยาในร้านขายของชำรับประทานเอง ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นภาวะดื้อยา ...
  • เช็คให้ชัวร์ 3 ช่องทางง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว 

   ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   เช็คให้ชัวร์ 3 ช่องทางง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว โดยใช้ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.ไปที่ Google Search พิมพ์คำว่า ตรวจสอบการอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2. Line application ไปที่เมนูเพิ่มเพื่อน พิมพ์คำว่า @fdathai ...