Show simple item record

NBTC Policy Watch โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม

dc.contributor.authorพรเทพ เบญญาอภิกุลth_TH
dc.contributor.authorวรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองth_TH
dc.date.accessioned2014-02-07T06:02:59Zth_TH
dc.date.accessioned2014-06-26T03:31:06Z
dc.date.available2014-02-07T06:02:59Zth_TH
dc.date.available2014-06-26T03:31:06Z
dc.date.issued2556th_TH
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3959th_TH
dc.description.abstract1. เปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรในการกำกับดูแลของ กสทช. กับ หน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ พร้อมเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส 2. เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นของ กสทช. ในการไม่ออกเกณฑ์ประกวดคุณสมบัติทีวีดิจิตอลสาธารณะ 3. ปัญหา “Must carry” ของ กสทช. 4. ขยายเวลาคืนคลื่น 1800 MHz ตอนที่ 1: เยียวยาผู้บริโภคหรือใคร 5. ขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz ตอนที่ 2: ขัดเจตนารมณ์ กฎหมายหรือไม่ 6. ขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz ตอนที่ 3: สัมปทานจำแลง 7. มองในมุมที่ควรจะเป็น เหตุผลของ กสทช. สุทธิพล ในการขยายเวลาคืนคลื่น 1800 MHz ฟังขึ้นจริงหรือ 8. ข้อเสนอในการกำกับดูแลเนื้อหาต้องห้าม โดยรัฐ: การสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพสื่อและการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ 9. ประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ต่อแนวทางการจัดสรรช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทกิจการธุรกิจ 10. ทีวีสาธารณะหรือทีวีรัฐ: ข้อเสนอในการพิจารณาให้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลสาธารณะ 11. ขยายระยะเวลาคืนคลื่น 1800 MHz: เพื่อผู้บริโภคหรือเพื่อใคร 12. จับพิรุธร่องรอยความผิดปกติในการประมูล 3G ส่อเอื้อประโยชน์ผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ 13. ลดค่าบริการ 3G ลง 15% ใครได้ประโยชน์: ข้อเสนอวิธีการ เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงค่าบริการth_TH
dc.description.sponsorshipมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติth_TH
dc.rightsมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพth_TH
dc.subjectโทรคมนาคมth_TH
dc.titleNBTC Policy Watch โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคมth_TH
dc.typeDocumentth_TH
dc.subject.keywordทีวีดิจิตอลth_TH
dc.subject.keywordเครือข่ายวิชาการปฏิรูปประเทศไทยth_TH
.custom.citationพรเทพ เบญญาอภิกุล and วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง. "NBTC Policy Watch โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม." 2556. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3959">http://hdl.handle.net/11228/3959</a>.
.custom.total_download1026
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month8
.custom.downloaded_this_year113
.custom.downloaded_fiscal_year161

Fulltext
Icon
Name: NBTCPolicyWatch.pdf
Size: 2.053Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record