Now showing items 1-2 of 2

  • Promotion Community-Based Continuing Holistic Care Among Palliative patient 

   ปัทมา วาจามั่น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-19)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมสมัยใหม่ของระบบบริการหลากมิติ วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ...
  • สถานสงเคราะห์คนชราอาคารเขียวต้นแบบตามหลักวิศวกรรมปัจจัยมนุษย์ 

   สุขสันติ์ หอพิบูลสุข; Suksun Horpibulsuk; อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์; Avirut Chinkulkijniwat; พรศิริ จงกล; Pornsiri Jongkol; ณัฐฐิตา เพชรประไพ; Nutthita Petchprapai; ปัทมา วาจามั่น; Patama Vajamun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558)
   งานวิจัยนี้ประกอบด้วยเนื้อหาหลักสำคัญสามส่วน: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการล้มของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราและลำดับความสำคัญของสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้ ...