Now showing items 1-2 of 2

  • Siriraj cold hot pack 

   ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ; สุมาลี แสงมณี (โรงพยาบาลศิริราช, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง R2R clinic: ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อยใน R2R วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter8-9 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • การศึกษาแบบสหสถาบันเรื่องการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ไรฝุ่น เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สำหรับแนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้ทางจมูกเรื้อรังที่มีอาการรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมาก (ปีที่ 2) 

   พงศกร ตันติลีปิกร; Pongsakorn Tantilipikorn; พรรณทิพา ฉัตรชาตรี; สุพินดา ชูสกุล; อิโรชิ จันทาภากุล; สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ; ภาสุรี แสงศุภวานิช; สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์; ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์; บุญสาม รุ่งภูวภัทร; สุปราณี ฟูอนันต์; อธิก แสงอาสภวิริยะ; อรทัย พิบูลโภคานันท์; ต่อพงษ์ ทองงาม; ประภาศรี กุลาเลิศ; ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ; ประภาพร นพรัตยาภรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-02)
   โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ซึ่งประกอบด้วยโรคภูมิแพ้ทางจมูกและโรคหืดนั้น เป็นโรคที่ใช้ยารักษาที่มีราคาสูง ได้แก่ ยาพ่นและยารับประทานซึ่งไม่ใช่การรักษาที่จำเพาะต่อโรคเป็นเพียงการทุเลาอาการและลดการอักเสบเท่านั้น การรักษาที่จำเพ ...