Now showing items 1-2 of 2

  • ชายรักชาย 

   สุพร เกิดสว่าง; Suporn Koetsawang (สามเจริญพาณิชย์, 2546)
   หนังสือเรื่อง ชายรักชาย เล่มนี้ สำเสนอเรื่องนี้เพื่อให้สังคมเข้าใจชาย รักร่วมเพศ หรือ ชายรักชาย รวมทั้งให้ชายรักร่วมเพศเองเข้าใจตนเองดีขึ้น เพื่อให้สังคมเปลี่ยนจากสังคม Homophobia เป็นสังคมที่เข้าใจและยอมรับชายรักร่วมเพศ ...
  • เข้าใจเพศที่สาม 

   ตุลย์ ณ ราชดำเนิน (2551-06)