Show simple item record

สวรส. กับงานวิจัย : สู่นโยบายพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน

dc.contributor.authorสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.date.accessioned2013-05-01T09:16:03Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:05:53Z
dc.date.available2013-05-01T09:16:03Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:05:53Z
dc.date.issued2556-04en_US
dc.identifier.otherhs2046en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/3819en_US
dc.description.abstractสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรที่มีโครงสร้างและเน้นการบริหารที่คล่องตัวกับพันธกิจการพัฒนาการวิจัยระบบสุขภาพในฐานะ "องค์กรจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน" ได้แก่ พัฒนาความรู้และข้อเสนอเชิงนโยบาย สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ความรู้ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของระบบวิจัยสุขภาพและการวิจัยระบบสุขภาพ โดยมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพให้ดีขึ้น อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent12104790 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/zipen_US
dc.language.isothen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectระบบสุขภาพen_US
dc.subjectระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ (Health Information Systems)th_TH
dc.titleสวรส. กับงานวิจัย : สู่นโยบายพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืนen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.email.authorhsri@hsri.or.then_US
dc.identifier.callnoD ส181ส 2556en_US
dc.subject.keywordงานวิจัยระบบสุขภาพen_US
.custom.citationสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. "สวรส. กับงานวิจัย : สู่นโยบายพัฒนาระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน." 2556. <a href="http://hdl.handle.net/11228/3819">http://hdl.handle.net/11228/3819</a>.
.custom.total_download582
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year7
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs2046.pdf
Size: 5.794Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record