Show simple item record

Media no limit : สื่อสร้างได้ไม่จำกัดความแตกต่าง

dc.contributor.authorนริศรา สายสงวนสัตย์th_TH
dc.contributor.authorณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์th_TH
dc.contributor.authorปณัสย์ พุ่มริ้วth_TH
dc.contributor.authorกรวิกา วีระพันธ์เทพาth_TH
dc.contributor.editorวัชรา ริ้วไพบูลย์th_TH
dc.date.accessioned2016-09-05T09:05:22Z
dc.date.available2016-09-05T09:05:22Z
dc.date.issued2556-09
dc.identifier.isbn9789742992101
dc.identifier.otherhs2279
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4525
dc.description.abstract‘สื่อ’ คำสั้นๆ แต่แฝงไปด้วยพลังและอำนาจมากมาย เพราะนอกจากจะเป็นสะพานแห่งความเข้าใจของบุคคลแล้ว สื่อยังเป็นตัวกำหนดทิศทางของสังคมให้ไปทางไหนก็ได้อีกด้วย แต่ในโลกทุกวันนี้ กลับยังมีบุคคลอีกมากที่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้ โดยเฉพาะสื่อกระแสหลักอย่างโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรืออินเทอร์เน็ต เช่น บุคคลที่มีความแตกต่างในเชิงกายภาพอย่างคนพิการ หลายคนนึกไม่ออกว่า คนหูหนวกจะดูโทรทัศน์อย่างไรให้เข้าใจ ในเมื่อไม่ได้ยินเสียง คนตาบอดจะสนุกกับการรับชมรายการต่าง ๆ ได้อย่างไรในเมื่อมองไม่เห็นภาพ สิ่งที่เกิดนี้ สะท้อนทัศนคติของผู้คนในสังคมได้เป็นอย่างดี นั่นคือ การผลิตและใช้สื่อเพื่อสนองความต้องการของคนที่มีร่างกายปกติซึ่งถูกมองว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ และความแตกต่างกลายเป็นสิ่งที่สังคมเลือกที่จะละเลย ที่ซํ้าร้ายกว่านั้น คือสื่อกลายเป็นกำแพงที่กั้นคนปกติกับคนที่สังคมมองว่าไม่ปกติออกจากกัน กล่าวง่าย ๆ ก็คือ คนทั่วไปไม่เชื่อว่าตัวเองสามารถสื่อสารกับคนที่มีความบกพร่องในการรับรู้ได้ เช่นเดียวกับคนพิการที่มีความเชื่อว่าตนไม่สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้ ทั้งที่ความจริงแล้ว การที่คนเราสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง ก็เป็นเพราะไม่ปรับวิธีการสื่อสารให้ตรงกันต่างหาก เหมือนกับคนหนึ่งพูดภาษาไทย ส่วนอีกคนพูดภาษา อังกฤษ ดังนั้นโอกาสที่สองคนนี้จะสื่อสารกันรู้เรื่องจึงมีน้อยมาก หนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้น ภายใต้ความเชื่อว่า โลกของการสื่อสารนั้นไม่มีพรมแดน และความบกพร่องทางร่างกายไม่ใช่อุปสรรค หากเราเลือกจะศึกษาและทำความเข้าใจกัน เมื่อทำได้ สื่อก็จะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ใครๆ ในสังคมสามารถผลิตได้และส่งผลให้เกิดการสื่อสารที่ สร้างความเข้าใจได้อย่างแท้จริงth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.)th_TH
dc.rightsสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพth_TH
dc.subjectการสื่อสารth_TH
dc.subjectคนพิการth_TH
dc.subjectปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH)th_TH
dc.titleMedia no limit : สื่อสร้างได้ไม่จำกัดความแตกต่างth_TH
dc.typeDocumentth_TH
dc.identifier.callnoHV1568 น253M 2556
.custom.citationนริศรา สายสงวนสัตย์, ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์, ปณัสย์ พุ่มริ้ว and กรวิกา วีระพันธ์เทพา. "Media no limit : สื่อสร้างได้ไม่จำกัดความแตกต่าง." 2556. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4525">http://hdl.handle.net/11228/4525</a>.
.custom.total_download165
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year3
.custom.downloaded_fiscal_year3

Fulltext
Icon
Name: hs2279.pdf
Size: 14.18Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record