Show simple item record

พรมแดนใหม่ของหมอฟันธรรมดา รายงานการถอดบทเรียนชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ

dc.contributor.editorอภิญญา ตันทวีวงศ์th_TH
dc.date.accessioned2016-09-09T06:51:17Z
dc.date.available2016-09-09T06:51:17Z
dc.date.issued2559-04
dc.identifier.isbn9786169261803
dc.identifier.otherhs2285
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4533
dc.description.abstractการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ มันเป็นเรื่องที่ถูกจัดให้ความสำคัญในลำดับรอง หรือลำดับท้ายๆ สำหรับการวางแผนการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรทั้งหลายมักจะมุ่งให้การดูแลฟื้นฟูเรื่องสำคัญใหญ่ๆ เช่น การฟื้นฟูร่างกายเพื่อให้คนพิการมีสมรรถนะ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น การดูแลฟื้นฟูด้านอาชีพ และการศึกษา กอปรกับ ช่องปากและฟันของคนพิการ ยังถูกมองว่าเป็นสถานที่อันลึกลับ สำหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถจัดการได้ ขณะที่งานอนามัยหรือส่งเสริมสุขภาพของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ ก็ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการเท่าไหร่นัก หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของทีมถอดบทเรียนในการหยิบยกเรื่องราว 8 กรณีศึกษา ภายใต้การดำเนินชุดโครงการฯ สู่การถ่ายทอดให้เห็นถึงภาพตัวอย่างของการเปิดประตูพื้นที่อันลึกลับ ที่เรียกว่า ช่องปาก ของคนพิการให้กลายเป็นสถานที่ที่เข้าถึงได้ สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับคนพิการ ครอบครัว รวมถึงคนทำงานที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.)th_TH
dc.rightsสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.), มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมและสุขภาวะ (มสส.)th_TH
dc.subjectฟัน--การดูแลและสุขวิทยาth_TH
dc.subjectสุขภาพช่องปากth_TH
dc.subjectบริการสาธารณสุขth_TH
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleพรมแดนใหม่ของหมอฟันธรรมดา รายงานการถอดบทเรียนชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการth_TH
dc.typeDocumentth_TH
dc.identifier.callnoWU113 พ255 2559
.custom.citation "พรมแดนใหม่ของหมอฟันธรรมดา รายงานการถอดบทเรียนชุดโครงการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการ." 2559. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4533">http://hdl.handle.net/11228/4533</a>.
.custom.total_download228
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year2
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs2285.pdf
Size: 13.57Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record