Now showing items 1-2 of 2

  • หนึ่งโรคร้ายหลายร้อยผลกระทบ จับตายเบาหวานฆาตรกรเงียบ 

   นิตยา จันทร์เรือง มหาผล; อรพินท์ มุกดาดิลก (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-09)
   หรรษาคดีเล่มนี้ เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่ว่าความจริงอันน่ากลัวของโรคเบาหวานโรคเรื้อรัง อันตรายที่กำลังขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว จะถูกขุดคุ้ยมานำเสนอให้ผู้อ่านได้รับรู้ ซึ่งเป็นความจริงในมุมมองท ...
  • แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

   แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)