Now showing items 1-1 of 1

    • ฮาให้คิด ฉบับการ์ตูนโป๊(ว) 

      มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, 2553)
      “ ฮาให้คิด ” ฉบับนี้พิมพ์เพิ่มเป็นครั้งที่ 3 แล้ว พิมพ์ใหม่แต่ละครั้งก็มี“เรื่อง”ใหม่ ๆ เข้ามา “ฮา”และก็ “ให้คิด”ตลอด “ฮาให้คิด” ฉบับที่1และ2 เป็นหนังสือการ์ตูนที่ใช้รณรงค์เพื่อให้คนอ่านได้เข้าใจเรื่องเอดส์ แต่ ...