Now showing items 1-4 of 4

  • ครอบครัวโยคะ 

   สุริยัน สุดศรีวงศ์ (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-03)
   ครอบครัวโยคะ คือวรรณกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยในครอบครัว ผู้เขียนชักชวนให้คนอ่านได้สนใจกับการดูแลสุขภาพ โดยเริ่มจากสิ่งที่เราชอบ และจากคนที่อยู่ใกล้ตัว หนังสือเล่มนี้อาจจะทำให้หลายคนมีความรู้สึกสดชื่น กระชุ่มกระชวย ...
  • บันทึกของนายก้อนดิน 

   สุริยัน สุดศรีวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-01)
   นายก้อนดินเป็นเด็กหนุ่มที่ใฝ่รู้ สามารถใช้โอกาสเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในการเรียนรู้ ในครั้งนี้เขาได้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการสำรวจภาวะสุขภาพของประชาชนไทย ซึ่งมีการดำเนินการโดยทีมงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยผ่านเรื่อ ...
  • สาวน้อยเอวบาง 

   โชติ ศรีสุวรรณ (แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   วรรณกรรมสุขภาพสำหรับเยาวชน สาวน้อยเอวบาง คือการเรียงร้อยถ้อยอักษรเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กผู้หญิงวัยรุ่นที่ไม่เดินหลงผิดและหลงทางไปกับกระแสค่านิยมการมีรูปร่างที่สวยงาม ผอมเพรียว โดยการใช้ยาลดความอ้วนที่ผิดวิธี ...
  • โลกกลมๆ หนึ่งใบกับนายก้อนดิน 

   สุริยัน สุดศรีวงศ์ (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-07)
   หนังสือเรื่อง โลกกลมๆ หนึ่งใบกับนายก้อนดิน เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ของนายก้อนดิน ที่ต่อเนื่องจากหนังสือเล่มก่อน ชื่อ บันทึกของนายก้อนดิน เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้อิงข้อมูลจากผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ ...