Now showing items 1-1 of 1

    • สยบงานจำเจ ด้วยการวิจัยสู่โลกใหม่ของงานประจำ 

      จรวยพร ศรีศศลักษณ์; อภิญญา ตันทวีวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.), 2008-07)
      ผมเคยทำงานอยู่โรงพยาบาลชุมชนเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา ช่วงนั้นมีพี่บางคนบอกว่าผมนั่งทับทรัพย์สมบัติที่มีค่ามหาศาล หากรู้จักใช้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนอย่างมาก ด้วยความที่ไม่มีทั้งความฉลาดและความเฉลียวมากพอ ผมจึงต้องถามกลับไปด้วยคำถาม ...