Show simple item record

พินิจวิกฤติ โควิด 19 : อคติ อารมณ์ ประสบการณ์และความหวัง

dc.contributor.authorนฤพนธ์ ด้วงวิเศษth_TH
dc.contributor.authorNarupon Duangwisesth_TH
dc.contributor.authorพฤกษ์ เถาถวิลth_TH
dc.contributor.authorPreuk Taotawinth_TH
dc.contributor.authorปาณิภา สุขสมth_TH
dc.contributor.authorPanipa Suksomth_TH
dc.contributor.authorชัชชล อัจนากิตติth_TH
dc.contributor.authorChutchon Ajanakittith_TH
dc.contributor.authorกุลระวี สุขีโมกข์th_TH
dc.contributor.authorKunravee Sukhimoketh_TH
dc.contributor.authorบุษบงก์ วิเศษพลชัยth_TH
dc.contributor.authorBussabong Wisetpholchaith_TH
dc.contributor.authorบำเพ็ญ ไชยรักษ์th_TH
dc.contributor.authorBampen Chaiyarakth_TH
dc.contributor.authorณัฐกร วิทิตานนท์th_TH
dc.contributor.authorNuttakorn Vititanonth_TH
dc.contributor.authorจรรยา ยุทธพลนาวีth_TH
dc.contributor.authorJanya Youthapolnaveeth_TH
dc.contributor.authorวิภาวดี โก๊ะเค้าth_TH
dc.contributor.authorWiphavadee Kokhaoth_TH
dc.contributor.authorสราวุธ ทับทองth_TH
dc.contributor.authorSarawut Thupthongth_TH
dc.date.accessioned2022-08-03T09:20:29Z
dc.date.available2022-08-03T09:20:29Z
dc.date.issued2565
dc.identifier.otherhs2836
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5689
dc.description.abstractหลายคนอาจเคยรับรู้เกี่ยวกับโรคระบาดที่น่าสะพรึงกลัวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่น การระบาดของไข้ทรพิษที่ทำให้ผู้คนต้องอพยพย้ายเมืองหรือทิ้งหมู่บ้าน เรื่องเล่าของผู้ป่วยที่มีผิวหนังพุพองด้วยฝีหนอง นอนป่วยหรือตายบนเตียงที่ปูด้วยใบตอง หรือเรื่องราวของ “ห่าปีระกา” ที่มีการนำศพของผู้ป่วยที่ตายจากอหิวาต์ไปกองทิ้งไว้ที่วัด แต่น้อยคนที่จะคาดคิดว่า ในช่วงชีวิตของเราจะต้องเผชิญกับโรคระบาดใหญ่ ที่มีคนป่วยทั่วโลกมากกว่า 500 ล้านคน และมีคนตายมากกว่า 6 ล้านคน การระบาดของโควิด-19 เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยและโลกในระยะยาว และจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เราควรกลับมาทบทวนพินิจพิเคราะห์ และเรียนรู้จากวิกฤติครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต เรื่องราวและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นตัวอย่างของการเผชิญกับวิกฤติที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้ดำเนินโครงการโควิด-19 กับสังคมไทย โดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกข้อมูลและเก็บรวบรวมเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทั้งการบันทึกภาพถ่ายเหตุการณ์สำคัญ การรวบรวมข้อมูลสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นโยบายและมาตรการการรับมือที่ดำเนินการทั้งโดยภาครัฐและภาคประชาชน การบันทึกประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด้านการควบคุมป้องกันโรคและอื่นๆ รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบต่างๆ โดยมีการพัฒนาระบบจดหมายเหตุดิจิทัลโควิด-19 ขึ้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในระยะยาว สำหรับบทความที่รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดและผลกระทบของโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการดังกล่าว โดยเน้นการนำเสนอมุมมองด้านสังคมและสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องราวของผู้คนที่ไม่มีสุ้มเสียงทางสังคมและมุมที่มักถูกมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นอคติเชิงนโยบายที่เกิดขึ้น ประสบการณ์ของคนทำงานในห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บ เจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ ชีวิตของกลุ่มเปราะบาง เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับแรงงานต่างชาติในตลาดกลางกุ้ง โควิดกับธุรกิจบันเทิง ไทม์ไลน์ในฐานะเครื่องมือควบคุมโรค และกระบวนการเยียวยาของรัฐที่เกิดขึ้น บทความเหล่านี้บันทึกและบอกเล่าเรื่องราวที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงมิติทางสังคม การเมืองและความเป็นมนุษย์ ผ่านปฏิบัติการของภาคการแพทย์และสาธารณสุขและความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้เราเห็นถึงอารมณ์ความรู้สึก ความเหลื่อมล้ำ ความทุกข์และความหวังในชีวิตยามวิกฤติของผู้คน ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรหวังว่า ผลงานชิ้นนี้จะทำให้การเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 เป็นบทเรียนที่ช่วยให้เรามีความละเอียดอ่อนต่อความทุกข์ของผู้คน และมีความเข้าใจในมิติทางสังคมเพิ่มมากขึ้น ในการเผชิญกับวิกฤติที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectCOVID-19 (Disease)th_TH
dc.subjectโควิด-19 (โรค)th_TH
dc.subjectCoronavirusesth_TH
dc.subjectไวรัสโคโรนาth_TH
dc.subjectCoronavirus Infectionsth_TH
dc.subjectการติดเชื้อไวรัสโคโรนาth_TH
dc.subjectมานุษยวิทยาการแพทย์th_TH
dc.subjectMedical Anthropologyth_TH
dc.subjectSocial Medicineth_TH
dc.subjectAnthropologyth_TH
dc.subjectมานุษยวิทยาth_TH
dc.subjectมานุษยวิทยา--แง่สังคมth_TH
dc.subjectCultural Anthropologyth_TH
dc.subjectมานุษยวิทยาวัฒนธรรมth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleพินิจวิกฤติ โควิด 19 : อคติ อารมณ์ ประสบการณ์และความหวังth_TH
dc.typeDocumentth_TH
dc.identifier.callnoWC503 น274พ 2565
dc.identifier.contactno64-045
.custom.citationนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, Narupon Duangwises, พฤกษ์ เถาถวิล, Preuk Taotawin, ปาณิภา สุขสม, Panipa Suksom, ชัชชล อัจนากิตติ, Chutchon Ajanakitti, กุลระวี สุขีโมกข์, Kunravee Sukhimoke, บุษบงก์ วิเศษพลชัย, Bussabong Wisetpholchai, บำเพ็ญ ไชยรักษ์, Bampen Chaiyarak, ณัฐกร วิทิตานนท์, Nuttakorn Vititanon, จรรยา ยุทธพลนาวี, Janya Youthapolnavee, วิภาวดี โก๊ะเค้า, Wiphavadee Kokhao, สราวุธ ทับทอง and Sarawut Thupthong. "พินิจวิกฤติ โควิด 19 : อคติ อารมณ์ ประสบการณ์และความหวัง." 2565. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5689">http://hdl.handle.net/11228/5689</a>.
.custom.total_download13
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month4
.custom.downloaded_this_year13
.custom.downloaded_fiscal_year13
.custom.is_recommendedtrue

Fulltext
Icon
Name: hs2836.pdf
Size: 1.348Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record