Now showing items 1-1 of 1

    • ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ 

      คำรณ ไชยศิริ (กระทรวงสาธารณสุข, 2556-04-25)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร