Now showing items 1-1 of 1

    • ก้าวสู่สนามสอบอย่างมั่นใจกับ Facebook: ติว adult กับชาว สปส. 

      จรูญศรี มีหนองหว้า (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี, 2554-07)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R พัฒนาการบริหารจัดการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter8-9 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี