Now showing items 1-1 of 1

    • เสื้อสมุนไพร Three in one 

      ชมพูนุช วงค์ตาขี่ (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม, 2554-07)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R กับการพัฒนานวัตกรรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.45.16.30 น. ณ Jupiter4-5 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี