Now showing items 1-3 of 3

  • R2R Clinic: หยิบจับข้อมูลจากงานประจำมาทำวิจัย 

   ปริญญา สันติชาติงาม (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • กว่าจะเป็น R2R นครชัยบุรินทร์ 

   ปริญญา สันติชาติงาม (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: "เรียบง่าย สไตล์นครชัยบุรินทร์" วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ Jupiter 6-7อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ 

   ปริญญา สันติชาติงาม (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 2553-08-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 Thailand Research Expo 2010 ในห้องย่อยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ เซ็นทรัลเวิลด์