Now showing items 1-1 of 1

    • ทิศทางงานวิจัยเชิงระบบ และนโยบายด้านสุขภาพ 

      Pisake Lumbiganon; ภิเศก ลุมพิกานนท์ (Khon Kaen University, 2014-09-04)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี