Now showing items 1-1 of 1

    • การมีกัญชาไว้ครอบครองสำหรับประชาชน 

      มานะ ศิริพิทยาวัฒน์; Mana Siripithayawat (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2562-06-25)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง รู้ทันกัญชา : คลายปมปัญหา - เดินหน้าเพื่อประชาชน วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสุวิทย์ศักดานนท์ ชั้น 5 อาคารทีเค 3 โรงแรมทีเค พาเลซ ...