Now showing items 1-1 of 1

    • บูรณาการเบาหวานด้วยกันไปทั้งอำเภอ จากเบาหวาน สู่การขยายผล 

      ศิรดา ภูริวัฒนพงศ์ (โรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี, 2554-07)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง คุณค่า R2R เบาหวาน สู่การขยายผล วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-14.30 น. ณ Jupiter12 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี