Now showing items 1-2 of 2

  • Health in Marginalized Population Group Research Unit (HMG) 

   ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2559-02-23)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 2 หัวข้อ การพัฒนาโจทย์วิจัยที่อาจดำเนินการในหลายพื้นที่ : Health in Marginalized Groups และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องกินรี 2 ...
  • สถาปัตยกรรมบ้านคนพิการและผู้สูงอายุ : นโยบายไร้รอยต่อ 

   ศิรินาถ ตงศิริ; Sirinart Tongsiri (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี