Now showing items 1-1 of 1

    • ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้านยาของประเทศ 

      สุณี เลิศสินอุดม (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554-07)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง เครือข่ายระบบยาเบาหวาน วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.30-16.30 น. ณ Jupiter12 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี