Now showing items 1-1 of 1

    • Smoking Cessation หยุดสูบวันนี้กับ...คลินิกฟ้าใส 

      สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา; Suthat Rungruanghiranya (เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2557-09-04)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี