Now showing items 1-1 of 1

    • ยกระดับงานวิจัยให้เป็นนโยบายทำได้ด้วย Policy Brief 

      อภิญญา ตันทวีวงศ์ (อภิญญา ตันทวีวงศ์, 2554-07)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้: สื่อสารขยายคุณค่าผลการวิจัย สู่นโยบายและภาคปฏิบัติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ Jupiter11 ...