Now showing items 1-1 of 1

    • โปรแกรมการฝึกเสียงด้วยตนเองในผู้ป่วยเสียงแหบ 

      เบญจมาศ พระธานี (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2554-07)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R พัฒนาระบบบริการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ Jupiter6-7 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี