Now showing items 1-1 of 1

    • เทคนิควิธีการเขียนผลงาน R2R ให้ได้ตีพิมพ์ 

      เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์; Ueangfa Singtippun (สำนักวิชาการสาธารณสุข, 2552-07-17)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 1 : เคล็ดไม่ลับ เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ นำเสนออย่างไรให้ได้ใจคน วันที่ 17 กรกฎาคม ...