Now showing items 1-1 of 1

    • ผลของการบริหารจัดการแบบลีนในผู้ป่วยมะเร็งตับที่รักษาด้วยวิธี TACE 

      รุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์ (โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, 2554-07)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R พัฒนาการบริหารจัดการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-12.45 น. ณ Jupiter4-5 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี