Now showing items 1-2 of 2

  • Knowledge Translation: จากหิ้งสู่ข้างเตียง/ชุมชน กรณีศึกษา NCDs 

   เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์; Kearkiat Praditpornsilpa (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • NCD : Evidence Based Public Health Policy 

   ศุภกิจ ศิริลักษณ์; Supakit Sirilak (สำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 วิจัยเปลี่ยนชีวิต วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี