Now showing items 1-1 of 1

    • NCD : Evidence Based Public Health Policy 

      ศุภกิจ ศิริลักษณ์; Supakit Sirilak (สำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข, 2557-09-04)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 วิจัยเปลี่ยนชีวิต วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี