คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ (Knowledge Bank) คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพประกอบด้วย งานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่ และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในเวอร์ชันล่าสุดนี้ มีการปรับปรุงคลังข้อมูลฯ ดังนี้

⚬ ปรับปรุงเมนูให้ใช้งานง่ายขึ้น (User friendly)

⚬ ลดขั้นตอนการสมัครสมาชิก ด้วยการเชื่อมโยงบัญชี Facebook

⚬ สามารถ Like & Share ไปยัง Social media (Facebook Line Twitter)

⚬ สามารถเลือกค้นหาตามหมวดหมู่งานวิจัย

⚬ สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ในทุกอุปกรณ์ (Any device)

 

สมัครสมาชิกฟรี ดาวน์โหลด Full Text ฟรี

ติดต่อสอบถาม 0-2832-9253 หรือ email: library@hsri.or.th

Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่
 • The Policy Intersections: key areas of law and policy for innovation and access 

  Jittima Srithaporn; จิตติมา ศรีถาพร (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
  The Policy Intersections: key areas of law and policy for innovation and access by Jittima Srithaporn in Prince Mahidol Award Conference Side Meeting Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC Wednesday, ...
 • BioNet Vaccine Manufacturing Plant and R&D Centre : Fully-Integrated Vaccine Company 

  Vitoon Vonghangool; วิฑูรย์ วงศ์หาญกุล (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
  BioNet Vaccine Manufacturing Plant and R&D Centre : Fully-Integrated Vaccine Company by Vitoon Vonghangool in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC. ...
 • Comprehensive measures to increase access to medicines & research and development 

  Worasuda Yoongthong; วรสุดา ยูงทอง (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
  Comprehensive measures to increase access to medicines & research and developmentresearch by Worasuda Yoongthong in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in ...
 • Ensuring to access essential medicines in Thai UHC lesson learned from Thailand 

  Netnapis Suchonwanich; เนตรนภิส สุชนวนิช (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
  Ensuring to access essential medicines in Thai UHC lesson learned from Thailand by Netnapis Suchonwanich in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC. ...
 • The Lancet Commission on Essential Medicines for Universal Health Coverage 

  Yot Teerawattananon; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
  The Lancet Commission on Essential Medicines for Universal Health Coverage by Yot Teerawattananon in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC. 29th ...

ดูทั้งหมด