Knowledge Bank

การเปรียบเทียบเวลาการหลั่งน้ำนมในกลุ่มมารดาหลังคลอดที่มีการใช้ลูกประคบสมุนไพรกับการประคบน้ำอุ่นในโปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน้ำนม

Fulltext

 
 


Show full item record


This item appears in the following Collection(s)

  • Presentations [746]
    เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม