Now showing items 17-36 of 803

  • Call for proposals for Drug System Research 

   นพคุณ ธรรมธัชอารี; Noppakun Thammatacharee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-01-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ประเด็นวิจัยระบบยาและเวชภัณฑ์ วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
  • CASE REPORT/RECORD FORM (CRF) 

   อนิรุธ ภัทรากาญจน์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2011-07)
  • Central Lab Korat: ปฎิบัติการห้องแลบไร้รอยต่อ 

   มธุรส ชัยวรพร (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 2009-07-16)
  • Challenging health problems related to Brain-Mind-Behaviour in Thailand 

   นิพนธ์ พวงวริทร์; Niphon Poungvarin (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-07-21)
   Thailand is becoming an aging community. Elderly (age over 65 years) in Thailand is now estimated around 5.3 million (8 percent of the population). In the next 10 years the number of elderly will be 10 million (12-15 ...
  • Clinical & Service Quality 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2013-12-24)
  • CONDOM ติดดาว: การทำแผล Permanent catheter ด้วย condom 

   วิจิตรา แก้วงาม (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม, 2011-07)
  • Current strategic research on senile dementia and Alzheimer’s disease in Thailand 

   วรพรรณ เสนาณรงค์; Vorapun Senanarong (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-07-22)
   ภาวะสมองเสื่อมเป็นโรคเรื้อรังที่พบมากในผู้สูงอายุ มีสาเหตุจากความผิดปกติของการทำงานของ สมองด้านความจำและการรู้คิด โดยมีการเสื่อมของความจำเป็นอาการเด่น และมีอาการเปลี่ยนแปลง ทางด้านพฤติกรรมประสาทจิตเวช บุคลิกภาพ และอารมณ์ ...
  • Data Management Systems for Area‐based Health Systems Research 

   นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2013-12-25)
  • Decentralization of the Health Sector in Thailand 

   Sutayut Osornprasop (World Bank, 2013-01-14)
  • Deep Brain Stimulation for Parkinson's disease and Movement disorders 

   ศรัณย์ นันทอารี (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-07-21)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...
  • Deep-brain stimulation 

   ศรัณย์ นันทอารี (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-07-21)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...
  • Development of Induced Pluripotent Stem Cells (IPSCs) and transdifferentiation into neural stem cells for brain aging and Alzheimer’s disease 

   นริศร กิติยานันท์; Narisorn Kitiyanant (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-07-23)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...
  • Development of neural progenitor cells from embryonic stem cells 

   ปริญญา น้อยสา; Parinya Noisa (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-07-23)
   เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนมนุษย์ เป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนได้ไม่จำกัด ในห้องปฏิบัติ การและยังสามารถถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นเซลล์จำเพาะชนิดต่างๆในร่างกายมนุษย์ได้อีกด้วย ซึ่งจากคุณ ลักษณะพิเศษของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดน ...
  • Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour: Developmental Delay, ASD, ADHD, Poor Achievement and Conduct Disorder 

   นิตยา คชภักดี; Nittaya J Kotchabhakdi (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-07-22)
   Understanding of how healthy development happens, how it is derailed and what can be done to prevent and keep it on track have been deepened, thanks to advances in neuroscience, molecular biology, genetics, Epigenetics, ...
  • Drug Price and Access 

   เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2009-08-26)
  • DSR 

   วิทยา กุลสมบูรณ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2009-08-26)
  • The effect of Thai herbal medicine on learning and memory mechanisms and vascular dementia 

   นาราวุฒ ภาคาพรต; Narawut Pakaprot (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-07-21)
   The brain is a very critical organ that plays crucial roles in all most all body functions such as sensation, movement, language, and thought. Among all the functions, learning and memory are the fascinating ones, and ...
  • Evidence and practice ทำอย่างไร ไม่ให้งานวิจัยขึ้นหิ้ง 

   ปริญญา ชำนาญ (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, 2014-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • Evidence-informed policy-making 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-08-26)
  • Flu A 2009 swl outbreak : ข้อสังเกตสำหรับการจัดการความรู้ 

   ประเสริฐ เอื้อวรากุล (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2009-07-16)