Now showing items 1-3 of 3

  • 2 ประเภทยา ที่ขายในร้านชำได้และไม่ได้ 

   ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   การแบ่งประเภทของยาที่จำหน่ายในร้านขายของชำ แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1) ยาสามัญประจำบ้าน กลุ่มยาประเภทนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของชำ ซึ่งผู้ขาย/หรือจัดจำหน่ายโดยไม่ผิดกฎหมาย เพราะตัวยามีอันตรายค่อนข้างน้อย ใช้รักษาบรรเทาอา ...
  • การกระจายร้านยากับความต้องการด้านสุขภาพในประเทศไทย 

   สุมน นิติการุญ; Sumon Nitikarun; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-03-31)
   ร้านยาเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่ให้บริการยาและสุขภาพเบื้องต้นในชุมชน การกระจายร้านยาในแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสมจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการเภสัชกรรมชุมชนได้ง่ายขึ้น และมีความปลอดภัยจากการใช้ยามากขึ้น วัตถุประสงค์ ...
  • รู้ไว้ใช่ว่า ก่อนซื้อยาจากร้านขายของชำ 

   ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์; Panupong Puttarak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   ร้านขายของชำเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน รู้หรือไม่ว่า? เมื่อเราเกิดอาการเจ็บป่วยแล้วไปซื้อยาในร้านขายของชำรับประทานเอง ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็นภาวะดื้อยา ...