Show simple item record

Future Systems of Monitoring Drug System and Pharmaceutical System

dc.contributor.authorดวงทิพย์ หงษ์สมุทรth_TH
dc.contributor.authorDuangtip Hongsamooten_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:19:15Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:44:27Z
dc.date.available2008-12-04T05:19:15Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:44:27Z
dc.date.issued2546en_US
dc.identifier.otherhs1008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1390en_US
dc.description.abstractเอกสารนี้เป็นการวิเคราะห์ระบบควบคุมกำกับของระบบยา/ระบบเภสัชกรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยจะนำเสนอระบบและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ปัญหาของระบบ แนวโน้มและโอกาสการเปลี่ยนแปลงของระบบในอนาคต ระบบควบคุมกำกับในที่นี้มิได้จำกัดเฉพาะการควบคุมทางกฎหมายโดยภาครัฐเท่านั้น แต่ได้พยายามขยายให้กว้างถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลควบคุมกำกับให้เกิดการปฏิบัติในสิ่งที่ควรเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและผู้บริโภค เช่น การสร้างดุลอำนาจที่เหมาะสมระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การควบคุมกันเองระหว่าผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ส่วนแรกของเอกสารชุดนี้จะนำเสนอข้อมูลปัจจุบันและปัญหาของระบบควบคุม ซึ่งแบ่งเป็น 4 องค์ประกอบ คือ การคัดเลือก การจัดหา การกระจาย และการใช้ ส่วนที่ 2 จะนำเสนอปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลให้ระบบควบคุมกำกับเปลี่ยนแปลง ส่วนที่ 3 เป็นการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นและความเป็นไปได้th_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent471664 bytesen_US
dc.format.extent343777 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectยาen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleอนาคตระบบควบคุมกำกับของระบบยา ระบบเภสัชกรรมth_TH
dc.title.alternativeFuture Systems of Monitoring Drug System and Pharmaceutical Systemen_US
dc.subject.keywordระบบยาen_US
dc.subject.keywordระบบเภสัชกรรมen_US
.custom.citationดวงทิพย์ หงษ์สมุทร and Duangtip Hongsamoot. "อนาคตระบบควบคุมกำกับของระบบยา ระบบเภสัชกรรม." 2546. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1390">http://hdl.handle.net/11228/1390</a>.
.custom.total_download141
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year2
.custom.downloaded_fiscal_year2

Fulltext
Icon
Name: hs1008.pdf
Size: 872.5Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record