Show simple item record

Study the Wiang Haeng community life style

dc.contributor.authorยุวยงค์ จันทรวิจิตรth_TH
dc.contributor.authorYuwayong Janvijiten_US
dc.contributor.authorนงเยาว์ อุดมวงศ์th_TH
dc.contributor.authorศิวพร อึ้งวัฒนาth_TH
dc.contributor.authorจิตนธี เขนยth_TH
dc.contributor.authorนุชยงค์ เยาวพานนท์th_TH
dc.contributor.authorมลวิภา ศิริโหราชัยth_TH
dc.contributor.authorชัชวาลย์ จันทรวิจิตรth_TH
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:23:42Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:39:53Z
dc.date.available2008-12-04T05:23:42Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:39:53Z
dc.date.issued2546en_US
dc.identifier.otherhs1026en-EN
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1982en_US
dc.description.abstractโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการทำเหมือนถ่านหินลิกไนต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) โครงการนี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่ในหลายด้าน ทั้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพ หรือสุขภาวะของประชาชน จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงขนาดและความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อจะได้สามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา และเรียนรู้กระบวนการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพร่วมกันth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent1452042 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectLife Style -- Wieng Haengen_US
dc.subjectChiang Maien_US
dc.subjectวิถีชุมชน -- เวียงแหงen_US
dc.subjectเชียงใหม่en_US
dc.subjectปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health: SDH)th_TH
dc.titleวิถีชุมชนของประชาชนเวียงแหงth_TH
dc.title.alternativeStudy the Wiang Haeng community life styleen_US
dc.identifier.callnoWA754 ย442ว 2546en_US
dc.subject.keywordWieng Haeng Miningen_US
dc.subject.keywordเหมืองถ่านหินเวียงแหงen_US
.custom.citationยุวยงค์ จันทรวิจิตร, Yuwayong Janvijit, นงเยาว์ อุดมวงศ์, ศิวพร อึ้งวัฒนา, จิตนธี เขนย, นุชยงค์ เยาวพานนท์, มลวิภา ศิริโหราชัย and ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร. "วิถีชุมชนของประชาชนเวียงแหง." 2546. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1982">http://hdl.handle.net/11228/1982</a>.
.custom.total_download17
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs1026.pdf
Size: 1.489Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record