Show simple item record

Popultion, settlement and urbanization : problems and policies

dc.contributor.authorภัสสร ลิมานนท์en_US
dc.contributor.authorPatsorn Limanonen_US
dc.coverage.spatialthen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T05:23:53Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-17T00:33:33Z
dc.date.available2008-12-04T05:23:53Zen_US
dc.date.available2557-04-17T00:33:33Z
dc.date.issued2543en_US
dc.identifier.otherhs0720en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2007en_US
dc.description.abstractประชากร การตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของเมือง : ปัญหาและแนวนโยบายรายงานฉบับนี้อภิปรายอย่างละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่เป็นผลพวงจากการขยายตัวของเมืองที่เติบโตโดยปราศจากการวางแผน หรือขาดการควบคุมให้เป็นไปในทิศทางที่พึงปรารถนา รวมทั้งการที่รัฐมีนโยบายลำเอียงในการพัฒนาที่เน้นการลงทุนเฉพาะในเขตเมือง ปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวรวดเร็วเกินไปของเมืองรวมถึงการวางผังเมือง การใช้ที่ดินไม่เหมาะสม การขาดแคลนที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอ ภาวะการว่างงาน ความยากจน และความเหลื่อมล้ำทางรายได้และฐานะของประชากรen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent2102827 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/octet-streamen_US
dc.languagethaen_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectEnvironmenten_US
dc.subjectPopultionen_US
dc.subjectLand Settlementen_US
dc.subjectประชากรen_US
dc.titleประชากร การตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของเมือง : ปัญหาและแนวนโยบายen_US
dc.title.alternativePopultion, settlement and urbanization : problems and policiesen_US
dc.identifier.callnoWA30 ภ389ป 2543en_US
dc.subject.keywordUrbanizationen_US
dc.subject.keywordการย้ายถิ่นในประเทศไทยen_US
dc.subject.keywordการตั้งถิ่นฐานen_US
.custom.citationภัสสร ลิมานนท์ and Patsorn Limanon. "ประชากร การตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของเมือง : ปัญหาและแนวนโยบาย." 2543. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2007">http://hdl.handle.net/11228/2007</a>.
.custom.total_download35
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year1
.custom.downloaded_fiscal_year3

Fulltext
Icon
Name: hs0720.PDF
Size: 2.040Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record