Show simple item record

จดหมายเหตุการใช้สิทธิกับสิทธิบัตรยาของประเทศไทย

dc.contributor.editorวิชัย โชควิวัฒนen_US
dc.contributor.otherกระทรวงสาธารณสุข. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกen_US
dc.coverage.spatialไทยen_US
dc.date.accessioned2009-03-20T10:35:01Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:58:38Z
dc.date.available2009-03-20T10:35:01Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:58:38Z
dc.date.issued2551-03en_US
dc.identifier.isbn978-974-06-2877-4en_US
dc.identifier.otherhs1525en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2285en_US
dc.description.abstractนับตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขภายใต้การนำของ นายแพทย์มงคง ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และทีมงาน ได้ตัดสินใจทางนโยบายที่สำคัญตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานในการใช้สิทธิกับสิทธิบัตรยา เพื่อเปิดประตูให้สามารถจัดหายาที่เชื่อถือได้ในคุณภาพแต่ราคาถูกกว่ามาก มาให้บริการประชาชนตามพันธกรณี ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้สนองนโยบายด้วยการประกาศใช้สิทธิกับยาต้านไวรัสเอดส์ตัวแรก คือ ยาเอฟาไวเรนซ์ (Efavirenz) เพื่อนำมาให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อผลข้างเคียงของตัวยาหนึ่งที่ประกอบเป็นยาสูตรพื้นฐาน คือ ยาจีพีโอเวียร์ (GPO vir) และต่อมาได้มีการประกาศใช้สิทธิกับยาอีก 2 ชนิด คือ ยาสูตรผสมโลพินาเวียร์/ริโทนาเวียร์ (Lopinavir-Ritonavir) สำหรับผู้ป่วยเอดส์ที่ดื้อยาสูตรพื้นฐานและยาโคลพิโดเกรล (Clopidogrel) ซึ่งใช้ละลายลิ่มเลือด ในผู้ป่วยโรคหัวใจ ประเทศไทยก็ได้ถูกจับตาอยู่ท่ามกลางปปอตไลท์ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกัน แน่นอนการตัดสินใจดำเนินนโยบายเรื่องนี้ของไทย ย่อมได้รับทั้งดอกไม้และก้อนอิฐ โดยดอกไม้มาจากผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยโรคหัวใจและประชาชนทั่วไป ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่จากทั่วโลก มีบุคคลและหน่วยงานต่างๆ มากมายในต่างประเทศ ทั้งองค์การระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน และนักวิชาการ ต่างได้แสดงทัศนะในการสนับสนุนนโยบายของไทย ขณะเดียวกันก็มีการตอบโต้จากบริษัทยาทั้งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและที่กลัวว่าจะโดนผลกระทบ รวมทั้งบรรดาปากกระบอกเสียงต่างๆ ได้ออกมาโจมตีอย่างต่อเนื่อง บางครั้งรุนแรงมากอย่างกรณีของยูเอสเอฟอร์อินโนเวชั่น (USA for Innovation) เป็นต้น เอกสารของทั้งบุคลล องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ที่ยืนยันความถูกต้องของการดำเนินการของประเทศอย่างหนักแน่นนับว่ามีคุณค่าสมควรรวบรวมไว้ ทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งที่สามารถใช้อ้างอิงได้โดยสะดวก และเป็นการบันทึกประวัติสำคัญหน้าหนึ่งในประเทศไทย น่ายินดีที่มีผู้เขียนซึ่งใช้นามปากกา นายศาสตรา ได้ทำหน้าที่คัดสรรเอกสารเหล่านี้ แล้วนำมาแปลเป็นภาษาไทยพร้อมกับเสนอทัศนวิจารณ์ และนำเสนอข้อมูลของบุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่เป็นเจ้าของเอกสารเหล่านี้ ตีพิมพ์เผยแพร่ในคอลัมภ์ ส่องสถานการณ์ ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ มาอย่างต่อเนื่องรวม 24 ชิ้น เอกสารเหล่านี้ย่อมเป็นประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับผู้อ่านจำนวนมากที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษ ซึ่งบทความส่วนใหญ่มีศัพท์สำนวนเฉพาะทั้งทางกฎหมายและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้เข้าใจได้ยาก อย่างไรก็ดี คำแปลเอกสารเหล่านี้ทั้งหมดต้องถือว่าเป็นคำแปลที่ไม่เป็นทางการ ผู้อ่านควรเปรียบเทียบกับต้นฉบับภาษาอังกฤษที่นำมาตีพิมพ์ไว้ในภาคผนวกแล้ว เอกสารนี้ตั้งชื่อว่า จดหมายเหตุการณ์ใช้สิทธิกับสิทธิบัตรยาของประเทศไทย เพื่อเป็นบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การสาธารณสุขไทย เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการสาธารณสุขไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพen_US
dc.format.extent26618 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherแผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทยen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleจดหมายเหตุการใช้สิทธิกับสิทธิบัตรยาของประเทศไทยen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.email.editorไม่มีข้อมูลen_US
dc.identifier.callnoQV736 จ131 2551en_US
dc.subject.keywordสิทธิบัตรยาen_US
.custom.citation "จดหมายเหตุการใช้สิทธิกับสิทธิบัตรยาของประเทศไทย." 2551. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2285">http://hdl.handle.net/11228/2285</a>.
.custom.total_download166
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month1
.custom.downloaded_this_year4
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs1525.pdf
Size: 2.312Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record