Show simple item record

ด้วยรักและกตัญญู สู่ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืน

dc.contributor.editorกมล สุกินen_US
dc.contributor.editorศศิพัฒน์ ยอดเพชรen_US
dc.date.accessioned2010-08-18T08:06:51Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T17:02:20Z
dc.date.available2010-08-18T08:06:51Zen_US
dc.date.available2557-04-16T17:02:20Z
dc.date.issued2553-07en_US
dc.identifier.isbn978-616-90122-3-8en_US
dc.identifier.otherhs1692en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/2969en_US
dc.description.abstractหากเปรียบผู้สูงอายุเหมือนดอกลำดวนสังคมไทยตอนนี้ก็คงคล้าย “ดงลำดวน” เพราะถึงวันนี้คงไม่มีใครกังขาอีกว่าสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” มากขึ้นเรื่อยๆ อีกไม่นานจากนี้ เราจะมีคนวัย 60 ขึ้นไปมากถึง 1 ใน 4 ของประชากรบ้านเรา นั่นจะเปลี่ยนสังคมไทยครั้งสำคัญในระดับโครงสร้างหลายๆ เรื่องและกระทบกับทุกคน คำถามสำคัญคงไม่ใช่เรื่องจะเผชิญหน้าหรือไม่ หากแต่เป็นจะเผชิญหน้าอย่างไร สังคมไทยเปรียบบิดามารดาและผู้สูงอายุเสมือน “พรหม” ของลูกหลาน “ความกตัญญู” ต่อท่านเหล่านั้นจึงเป็นทั้งหน้าที่ทางสังคมและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถูกหล่อหลอมด้วยระบบสังคม วัฒนธรรมและจารีตประเพณีมานับแต่ประวัติศาสตร์ แต่วันนี้วิธีแสดงออกถึงความกตัญญูของครอบครัวไทยกำลังจะถูกท้าทายครั้งใหญ่ว่าทำอย่างไรจึงจะเท่าทันการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน หลายภาคส่วนในสังคมกำลังใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะหาคำตอบนี้ตามบทบาทของตน หลายชุมชนทั่วประเทศกำลังค้นหาคำตอบนี้ในวิถีและบริบทของพื้นที่ตนเอง ในจำนวนนั้นมีความสำเร็จเรืองรองจาก 5 ชุมชน ที่หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าน่าจะเป็น “ทิศ” “ทาง” และ “ธง” นำทางสู่ภาพอนาคตระบบการดูแลผู้สูงอายุไทยที่ยั่งยืนและห้าชุมชนดังกล่าว คือที่มาของหนังสือเล่มนี้ หนังสือที่จะช่วยฉายภาพโลกผู้สูงอายุไทย สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง พร้อมๆ กับนำเสนอภาพความพยายามดังกล่าวในชุมชนทั้งห้า เราหวังเหลือเกินว่าประสบการณ์และบทเรียนหลากหลายจากบ้านแพ้วถึงปากพูนที่นำเสนอจะสามารถช่วยกระตุ้นความคิด จินตนาการ ให้ผู้อ่านเห็นภาพอนาคตสังคมไทยและลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในระดับที่ตนเองทำได้ ในอันที่จะสร้างสรรค์ระบบอนาคตที่เราต้องการสามารถเติมความหวังให้ผู้อ่านมีกำลังใจยิ้มรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงอย่างมีสติหรืออย่างน้อยสามารถแสดงความ “รักและกตัญญู” กับผู้สูงอายุรอบตัวได้อย่างถูกต้องและเท่าทันen_US
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.format.extent33792 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/msworden_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทยen_US
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขen_US
dc.subjectการส่งเสริมสุขภาพen_US
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.titleด้วยรักและกตัญญู สู่ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืนen_US
dc.typeDocumenten_US
dc.identifier.callnoWT31 ด251 2553en_US
dc.identifier.contactno52-052en_US
dc.subject.keywordการดูแลผู้สูงอายุen_US
.custom.citation "ด้วยรักและกตัญญู สู่ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืน." 2553. <a href="http://hdl.handle.net/11228/2969">http://hdl.handle.net/11228/2969</a>.
.custom.total_download630
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year13
.custom.downloaded_fiscal_year4

Fulltext
Icon
Name: hs1692.pdf
Size: 15.01Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record