Show simple item record

ภาระทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์โรคของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะหอบเฉียบพลันและฟังปอดพบเสียงวิ้ด

dc.contributor.authorภาสกร ศรีทิพย์สุโขth_TH
dc.contributor.authorPasakorn Srithipsukhoen_US
dc.date.accessioned2015-11-03T02:14:31Z
dc.date.available2015-11-03T02:14:31Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.otherhs2212
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/4346
dc.description.abstractส่วนใหญ่ของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะหอบหืดและหายใจมีเสียงวี๊ดในการศึกษานี้ จะมีอายุน้อยกว่า 2 ปี และมักพบในเด็กชายมากว่าเด็กหญิง สารก่อภูมิแพ้จากไข่ขาวและนมวัว เป็นสารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อยในเด็กกลุ่มนี้ จากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่ามีสารลิวโคไตรอีนซึ่งแสดงถึงการอักเสบของระบบทางเดินหายใจในปริมาณสูงในปัสสาวะผู้ป่วย และพบว่า หนึ่งในสี่ของผู้ป่วยมีระดับไวตามินดีในเลือดต่ากว่าค่าปกติ ผลการศึกษาในปีที่ 1 จะเป็นข้อมูลทางคลินิกและข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่สาคัญ เพราะจะมีการติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องอีก 3 ปี เพื่อบ่งชี้ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะหอบหืดในวัยเด็ก เพื่อการพยากรณ์โรคอย่างมีประสิทธิผลในเวชปฏิบัติต่อไป เด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะหอบหืดและหายใจมีเสียงวี๊ดมีอัตราเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่สูง การนอนโรงพยาบาลดังกล่าวทาให้เกิดภาระทางเศรษฐศาสตร์ของประเทศไทยมากกว่า 650 ล้านบาทต่อปี ทั้งจากค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการที่ผู้ดูแลต้องขาดงานมาเพื่อดูแลผู้ป่วยระหว่างการนอนโรงพยาบาล การนอนโรงพยาบาลแต่ละครั้งของผู้ป่วยมีต้นทุนของสังคมสูงถึง 18,300 บาท ดังนั้น การดูแลในเชิงการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าวจะเป็นการประหยัดทรัพยากรที่สูญเสียไปได้ การดูแลเชิงป้องกันประกอบด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้ปราศจากสารกระตุ้นภาวะหอบหืด เช่น ควันบุหรี่ สารก่อภูมิแพ้ และการให้สุขศึกษาแก่ตัวผู้ป่วยและผู้ดูแลเพื่อการควบคุมภาวะหอบหืดให้ได้ และลดการนอนโรงพยาบาลในที่สุดth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectหืดในเด็กth_TH
dc.subjectAsthma in Childrenen_US
dc.subjectระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ (Health Systems Financing)th_TH
dc.titleภาระทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์โรคของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะหอบเฉียบพลันและฟังปอดพบเสียงวิ้ดth_TH
dc.title.alternativeEconomic burden and prognosis of preschool children with acute wheezingen_US
dc.title.alternativeผลการศึกษาและพรรณนา ลักษณะทางคลินิกและ biomarkers ของผู้ป่วยเด็กเล็กที่มีภาวะ wheezingth_TH
dc.title.alternativeการศึกษาต้นทุนความเจ็บป่วยทั้งต้นทุนทางตรงและทางอ้อมในมุมมองของผู้ป่วยและสังคมของผู้ป่วยเด็กเล็กที่มีภาวะ wheezingth_TH
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.description.abstractalternativeWheezing is an important health problem in Thailand. In this multi-center clinical research, clinical characteristics and biomarkers were studied to determine the factors associated with persistent wheezing in the next three year among pediatric patients with acute wheezing under five years of age. However, this first year report will focus on baseline characteristics including biomarker results. Two hundred and forty pediatric patients, aged 6 months to 5 years, with acute wheezing were recruited from the pediatric wards at Thammasat hospital, Bhumiphol hospital, Saraburi hospital and King Chulalongkorn hospital. Patients’characteristics and their family data were collected. Blood samples were collected for detecting ImmunoCAP specific IgE against common food and inhalant allergens. Serum 25-hydroxyvitamin D (25OHD) concentration was measured by ELISA. Spot urine samples were measured for urinary Leukotriene E4 (uLTE4) levels by enzyme immunoassay. Two hundred and nine data collecting forms with the bioassay results were available for analysis in this report. The mean age of the participants was 26 months with boys of 62.5 percent. First wheeze episode was accounted for 40.6 percent. Seventy five percent was atopic with mono-sensitization (29.3 %). The highest prevalence of sensitization was egg (45.6%), following by cow’s milk (45.3%). The high median urine leukotriene E4 (uLTE4) levels of 226 pg/ml and 956 pg/mg creatinine was documented. The prevalence of vitamin D insufficiency, defined by the serum 25OHD levels of less than 30 ng/ml, was detected for 22.3 percent. Estimating costs of wheezing treatment in preschool children under societal, provider and patient’s perspectives were also studied. Cost data of 136 six participants who admitted with asthma and wheezing at Thammasat hospital, Bhumiphol hospital and Saraburi hospital were available for this analysis. Data from hospital financial database and caregivers’ expenses were collected. Cost-to-charge ratio method was employed for valuation of direct medical costs. Informal care cost was determined by human capital approach. It is found that societal, provider and patient costs per admission were 18,330±69, 17,055±707, 4,968±644 THB, respectively. The main cost component in all perspective was hoteling cost during admission. The economic burden of asthma and wheezing admission of preschool children in Thailand was estimated as 687 million THB per year. To decrease length of stay and admission rate will save costs of asthma and wheezing care in preschool children.en_US
dc.identifier.callnoWF553 ภ493ภ 2558
dc.identifier.contactno57-112th_TH
.custom.citationภาสกร ศรีทิพย์สุโข and Pasakorn Srithipsukho. "ภาระทางเศรษฐศาสตร์และการพยากรณ์โรคของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะหอบเฉียบพลันและฟังปอดพบเสียงวิ้ด." 2015. <a href="http://hdl.handle.net/11228/4346">http://hdl.handle.net/11228/4346</a>.
.custom.total_download93
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year5
.custom.downloaded_fiscal_year6

Fulltext
Icon
Name: hs2212.pdf
Size: 1.034Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record