Show simple item record

Automatic Brain Hemorrhage Volume and Midline Shift Detection as Decision Assistance before Surgery

dc.contributor.authorบุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระth_TH
dc.contributor.authorBunyarit Uyyanonvarath_TH
dc.contributor.authorภคินี เอมมณีth_TH
dc.contributor.authorPakinee Aimmaneeth_TH
dc.contributor.authorภัทรวิทย์ รักษ์กุลth_TH
dc.contributor.authorPataravit Rukskulth_TH
dc.contributor.authorภริมา คลังภูเขียวth_TH
dc.contributor.authorBharima Clangphukhieoth_TH
dc.contributor.authorกันต์ ดวงประเสริฐth_TH
dc.contributor.authorGahn Duangprasertth_TH
dc.contributor.authorวิช ยินดีเดชth_TH
dc.contributor.authorVich Yindeedejth_TH
dc.date.accessioned2019-03-20T04:15:21Z
dc.date.available2019-03-20T04:15:21Z
dc.date.issued2561-03
dc.identifier.otherhs2477
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5029
dc.description.abstractโรคเลือดออกในสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากภาวะที่หลอดเลือดในสมองหรือหลอดเลือดระหว่างกระดูกและสมองแตกออก ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุ โรคความดันโลหิตสูง โรคนี้จำเป็นต้องมีการวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีหากมีอาการนำ เช่น ปวดหัวรุนแรง แขนหรือขาอ่อนแรงเฉียบพลัน คลื่นไส้หรืออาเจียนอย่างรุนแรง สูญเสียการทรงตัว พูดสื่อสารไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นพูด หรือมีเหตุให้สงสัยว่าจะเกิดความเสียหายต่อสมอง เช่น ผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุ ในส่วนของการรักษานั้น ผู้ป่วยมักจะได้รับการถ่ายภาพสแกนสมองแบบ CT เนื่องจากมีความรวดเร็วและค่าใช้จ่ายถูกกว่ากระบวนวิธีอื่นๆ ศัลยแพทย์จะอ่านภาพถ่ายสมองเหล่านี้เพื่อวางแผนการรักษา อย่างไรก็ตามจำนวนศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถอ่านฟิล์ม CT นั้นมีจำกัด และส่วนใหญ่ประจำอยู่ในโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ประจำจังหวัด การช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามารับการบริการในโรงพยาบาลขนาดเล็กจึงไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้าง Software ต้นแบบ เพื่อช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในสมอง โดย Software ต้นแบบ สามารถสร้างรูปสามมิติของก้อนเลือดในสมองในกะโหลกแบบอัตโนมัติ หาปริมาตรก้อนเลือดที่ออกในสมองโดยใช้รูปสามมิติและจากการคำนวณปริมาตรแบบดั้งเดิม หาระยะเคลื่อนของร่องกลางสมองในภาวะเลือดออกในสมองแบบอัตโนมัติ ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นนั้นจะเป็นเครื่องมือในการช่วยในการตัดสินใจเบื้องต้นของแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทราบถึงสภาวะการณ์ของภาวะเลือดออกในสมองของผู้ป่วยth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectสมอง--ศัลยกรรมth_TH
dc.subjectBrain--Surgeryth_TH
dc.subjectเลือดออกในสมองth_TH
dc.subjectBrain--Hemorrhageth_TH
dc.subjectการบริการสุขภาพ (Health Service Delivery)th_TH
dc.subjectผลิตภัณฑ์ วัคซีน และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Products, Vaccines and Technologies)th_TH
dc.titleการตรวจวัดปริมาตรเลือดออกในสมองและระยะเคลื่อนของร่องกลางสมองโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยแพทย์วินิจฉัยก่อนผ่าตัดth_TH
dc.title.alternativeAutomatic Brain Hemorrhage Volume and Midline Shift Detection as Decision Assistance before Surgeryth_TH
dc.typeTechnical Reportth_TH
dc.description.abstractalternativeStroke or brain bleeding is a disease occurred when the blood vessels inside of the brain or between skull and brain burst. Common causes are injury due to accident or high blood vessels. This disease requires an immediate diagnose whenever a patient has an abnormal signs such as severe headache, acute fatigue of arms and legs, nausea, vomit, loss of balance, cannot communicate with other people or cannot understand other people, or have an indication that there may be an injury to the brain. The patient when gets hospitalized is usually taken to CT scan to get the slides of the brain images because CT scanning is quick and also less expensive than any other method. The neurosurgeon considers these slides of images to detect any abnormality in the brain and gives appropriate actions. However, as the number of expert neurosurgeons who know how to read the images throughout the country is very low and the majority of them works in Bangkok and vicinity or major provincial hospitals, this makes a big obstacle to effectively save lives of people who live in the rural area. This project aims to develop pilot software that can automatically detect patients who have stroke, for the patient who have a hemorrhage, it automatically makes a 3D model of a brain hemorrhage, compute midline shift, compute a volume of a hemorrhage, and classify patients with emergency condition. This program will be helpful as a supporting tool for doctors especially those who are inexperience to know the condition of stroke of the patients.th_TH
dc.identifier.callnoWL355 บ229ก 2561
dc.identifier.contactno60-024
.custom.citationบุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ, Bunyarit Uyyanonvara, ภคินี เอมมณี, Pakinee Aimmanee, ภัทรวิทย์ รักษ์กุล, Pataravit Rukskul, ภริมา คลังภูเขียว, Bharima Clangphukhieo, กันต์ ดวงประเสริฐ, Gahn Duangprasert, วิช ยินดีเดช and Vich Yindeedej. "การตรวจวัดปริมาตรเลือดออกในสมองและระยะเคลื่อนของร่องกลางสมองโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยแพทย์วินิจฉัยก่อนผ่าตัด." 2561. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5029">http://hdl.handle.net/11228/5029</a>.
.custom.total_download30
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year12
.custom.downloaded_fiscal_year1

Fulltext
Icon
Name: hs2477.pdf
Size: 1.437Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record