Show simple item record

5 Do and Don't : 5 ข้อเสนอแนะการเลือกและหลีกเลี่ยงเครื่องสำอาง

dc.contributor.authorภาณุพงศ์ พุทธรักษ์th_TH
dc.contributor.authorPanupong Puttarakth_TH
dc.date.accessioned2020-02-26T05:05:09Z
dc.date.available2020-02-26T05:05:09Z
dc.date.issued2563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5168
dc.description.abstract5 ข้อเสนอแนะการเลือกและหลีกเลี่ยงเครื่องสำอาง สำหรับ 5 ข้อเสนอแนะการเลือกเครื่องสำอาง มีดังนี้ คือ 1) เลือกซื้อสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีหลักแหล่ง มีฉลากภาษาไทยและแสดงสถานที่ผลิตชัดเจน 2) เลือกซื้อสิ้นค้าที่มีข้อมูล อย. มีเลขจดแจ้งและตรวจสอบความถูกต้องของเลขจากฐานข้อมูล อย. 3) ควรทดสอบการแพ้ของท่านก่อนใช้จริง หากได้รับอันตรายหรือผลข้างเคียงจากเครื่องสำอาง ควรแจ้งเภสัชกรใกล้ตัวท่าน 4) ควรพิจารณาข้อความโฆษณาว่าเป็นจริงหรือไม่ เช่น ขาวใน 3 วัน ขาวใน 7 วัน 5) ติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย และ 5 ข้อควรหลีกเลี่ยงเครื่องสำอาง มีดังนี้ คือ 1) เลี่ยงสินค้าที่ไม่ระบุข้อมูลบนฉลาก ไม่มีฉลากภาษาไทยหรือระบุข้อมูลบนฉลากไม่ชัดเจน 2) ไม่หลงเชื่อโฆษณาที่เกินจริง เลี่ยงเครื่องสำอางที่โฆษณาว่าเห็นผลเร็วหรือเกินจริง 3) เลี่ยงสินค้าที่ไม่มีแหล่งขายชัดเจน กรณีเกิดปัญหาไม่สามารถติดตามได้ 4) เลี่ยงสินค้าที่ อย. ห้ามใช้ ควรหลีกเลี่ยงเครื่องสำอางที่ อย. ประกาศว่าเป็นเครื่องสำอางห้ามใช้ 5) ไม่หลงเชื่อโฆษณา หรือการบอกเล่าผลการใช้จากผู้อื่นเพียงด้านเดียวth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectเครื่องสำอางth_TH
dc.subjectเครื่องสำอาง--การตลาดth_TH
dc.subjectเครื่องสำอาง--การประเมินคุณภาพth_TH
dc.title5 Do and Don't : 5 ข้อเสนอแนะการเลือกและหลีกเลี่ยงเครื่องสำอางth_TH
dc.typeImageth_TH
dc.description.publicationInfographic จากโครงการวิจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายผลเทคโนโลยี Tawai for Health เพื่อการรายงานและแจ้งเตือนข้อมูลคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพth_TH
dc.identifier.contactno62-005
.custom.citationภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ and Panupong Puttarak. "5 Do and Don't : 5 ข้อเสนอแนะการเลือกและหลีกเลี่ยงเครื่องสำอาง." 2563. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5168">http://hdl.handle.net/11228/5168</a>.
.custom.total_download819
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month2
.custom.downloaded_this_year346
.custom.downloaded_fiscal_year27

Fulltext
Icon
Name: 5do-dont-infograp ...
Size: 507.5Kb
Format: JPEG image
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Photo [65]
    รูปภาพ

Show simple item record