Now showing items 21-40 of 50

  • ยิ่งป่วย ยิ่งสูบ ยิ่งเสี่ยง 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-03-21)
   Infographic จากงานวิจัย รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2976
  • รักสุด เซฟให้สุด พ่อแก่ แม่เฒ่า ปลอดภัยจากโควิด 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-04)
   Infographic การป้องกันผู้สูงอายุจากการติดเชื้อโควิด-19
  • รับยาที่ร้านยา ทำอย่างไร 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-05)
   Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย การประเมินโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5445) แสดงขั้นตอนการรับยาที่ร้านยา
  • รับยาที่ร้านยา ลดเสี่ยงโควิด ลดแออัดในโรงพยาบาล 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-05)
   Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย การประเมินโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยาเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/5445)
  • รู้ เข้าใจวัณโรค 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-08)
   วัณโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อทางลมหายใจจากคนสู่คน ด้วยการแพร่กระจายผ่านละอองเสมหะจากการไอ จาม พูดคุย แต่ไม่ติดต่อด้วยการกินอาหารหรือน้ำด้วยกัน แต่ควรใช้ช้อนกลางและแยกภาชนะกัน วัณโรคเกิดได้กับหลายส่วนของร่างกาย เช่น ...
  • รู้จักยาปฏิชีวนะ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-11-11)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในร้านยาปี พ.ศ. 2555 อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4203
  • ร่วมสร้างสังคมนมแม่ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-03-21)
   Infographic จากงานวิจัย รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2976
  • วิจัยความรู้สู่แนวทางป้องกัน ดูแล รักษา โรคสมาธิสั้น 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-01)
   โรคสมาธิสั้น สามารถป้องกันและรักษาได้โดย วิธีการป้องกัน : สังเกตและคัดกรองเบื้องต้นด้วยเครื่องมือ เช่น แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) แบบคัดกรอง SNAP-IV, KUS-SI, Conners rating scale, THASS ฯลฯ วิธีการดูแล : ปรับพฤติกรรมท ...
  • ว่าด้วยเรื่องโรคไต รู้ไว้ใช่ว่า 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-06-20)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4009
  • สมองเสื่อม ป้องกันได้ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-10)
   “อัลไซเมอร์” โรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยสุด โรคสมองเสื่อมมีหลายภาวะ บางกรณีอาจเกิดจากเนื้องอกในสมอง การติดเชื้อในสมอง น้ำในสมองมากเกินไป ฯลฯ ทำให้หลอดเลือดตีบตัน ซึ่งโรคอัลไซเมอร์คือ ภาวะสมองเสื่อมประเภทหนึ่งที่พบบ่อยสุด ...
  • สังคมผู้สูงอายุ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-11-10)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัยผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4028
  • สำรวจสุขภาพคนไทย สังคมไทย ยังไม่ไร้ควัน ชาย,หญิง สูบจัด เฉลี่ยเกินเจ็ด มีแต่เจ็บกับตาย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-15)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4626
  • สำรวจสุขภาพคนไทย สายลับจับควันบุหรี่ พบควันมือสองยังลอยนวล 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-09)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4626
  • หกล้ม สาเหตุใหญ่ทำให้ผู้สูงอายุพิการ เสียชีวิต 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-05-15)
   Infographic ข้อมูลจากหนังสือด้วยรักและกตัญญู สู่ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืน อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2969 และหนังสือการทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550 ...
  • หมอครอบครัว ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-06-09)
   Infographic จากงานวิจัย ผลการสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานและความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนาทีมหมอประจำครอบครัว อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4250
  • อุบัติเหตุ ใช้เบาะนิรภัย เด็กตายลดลง 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-07-09)
   Infographic ข้อมูลจากงานวิจัย เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ : กรณีศึกษาของประเทศไทย อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4326
  • เครื่องมือค้นหาผู้สัมผัสวัณโรค 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-08)
   โครงการพัฒนาคู่มือและเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคและผลกระทบทางสังคมแก่ผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค หนึ่งในผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่นำมาสู่การพัฒนาเป็นหลักสูตรการสื่อสารเพื ...
  • เด็กจมน้ำ ภัยใกล้ตัวช่วงปิดเทอม 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-05-15)
   Infographic จากงานวิจัย รายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2976
  • เบาหวาน + หลอดเลือดส่วนปลาย = ถูกตัดขา 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4344) ให้ข้อมูล อาการของโรคหลอดเลือดส่วนปลาย บัญญัติ 10 ประการ ดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
  • เบาหวาน รู้จัก รู้ทัน ป้องกันได้ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   Infographic ข้อมูลจาก www.pobpad.com แสดงข้อมูลสาเหตุ ประเภท และการป้องกันโรคเบาหวาน