Show simple item record

กฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในร้านอาหารที่มีห้องอาหารปรับอากาศ

dc.contributor.authorชูชัย ศุภวงศ์en_US
dc.contributor.authorสุภกร บัวสายen_US
dc.contributor.authorนวลอนันต์ ตันติเกตุen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T04:14:58Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T15:59:20Z
dc.date.available2008-12-04T04:14:58Zen_US
dc.date.available2557-04-16T15:59:20Z
dc.date.issued2540en_US
dc.identifier.citationวารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. 5,1 (2540) : 58-67en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1057en_US
dc.description.abstractจาการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเรื่องโทษภัยของบุหรี่เป็นอย่างดี และต้องการให้ร้านอาหารโดยเฉพาะร้านที่ติดเครื่องปรับอากาศขยายเขตปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้นจากเดิม ในขณะที่ด้านเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ขาดความกระตือรือร้น โดยให้เหตุผลว่าผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจน้อย อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขไม่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง คณะผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุขหันมาสนับสนุนให้ประชาชนมีความสะดวกในการแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อพบเห็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอันจะส่งผลให้สังคมมีความเข้มแข็งเพียงพอต่อการกำหนดพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืนกฎหมายไม่ให้ละเมิดสิทธิผู้อื่นได้en_US
dc.format.extent538323 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.languageThaien_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.titleกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในร้านอาหารที่มีห้องอาหารปรับอากาศen_US
dc.identifier.callnoJV5N1-9en_US
dc.identifier.contactnoHSRI Journalen_US
.custom.citationชูชัย ศุภวงศ์, สุภกร บัวสาย and นวลอนันต์ ตันติเกตุ. "กฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ในร้านอาหารที่มีห้องอาหารปรับอากาศ." 2540. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1057">http://hdl.handle.net/11228/1057</a>.
.custom.total_download2666
.custom.downloaded_today7
.custom.downloaded_this_month41
.custom.downloaded_this_year1613
.custom.downloaded_fiscal_year428

Fulltext
Icon
Name: jv5n1-9.pdf
Size: 525.7Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1310]
    บทความวิชาการ

Show simple item record