Show simple item record

การวัดระดับแอลกอฮอลล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ และเครื่องแกสโครมาโตกราฟ

dc.contributor.authorวิไล ชินเวชกิจวานิชย์en_US
dc.contributor.authorชนิดา พลานุเวชen_US
dc.contributor.authorสมชาย อิสระวาณิชย์en_US
dc.date.accessioned2008-12-04T04:15:48Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:00:13Z
dc.date.available2008-12-04T04:15:48Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:00:13Z
dc.date.issued2541en_US
dc.identifier.citationวารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. 6,2 (2541) : 106-116en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1098en_US
dc.description.abstractแม้ว่าการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่โดยวิธี Headspace Gas Chromatography จะเป็นวิธีที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัดหลายประการ คือ ต้องเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างเลือดไว้ในภาชนะปิดที่มีอุณหภูมิต่ำ ทั้งในการวิเคราะห์ต้องใช้เครื่องมือราคาแพงซึ่งไม่ได้มีใช้อย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้จึงมีการนำเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ (Breath analyzer) มาใช้ เพราะมีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้ และเหมาะสมที่จะนำไปใช้ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในบุคคล ณ สถานที่เกิดเหตุ งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาความเชื่อถือได้ของการวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ เพื่อเปรียบเทียบกับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธี Headspace Gas Chromatography และคำตอบที่ได้คือ สามารถใช้แทนกันได้en_US
dc.format.extent634193 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.languageThaien_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.titleการวัดระดับแอลกอฮอลล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ และเครื่องแกสโครมาโตกราฟen_US
dc.identifier.callnoJV6N2-2en_US
dc.identifier.contactnoHSRI Journalen_US
.custom.citationวิไล ชินเวชกิจวานิชย์, ชนิดา พลานุเวช and สมชาย อิสระวาณิชย์. "การวัดระดับแอลกอฮอลล์ในเลือดภายหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ และเครื่องแกสโครมาโตกราฟ." 2541. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1098">http://hdl.handle.net/11228/1098</a>.
.custom.total_download10253
.custom.downloaded_today14
.custom.downloaded_this_month521
.custom.downloaded_this_year5674
.custom.downloaded_fiscal_year7410
.custom.is_hottrue

Fulltext
Icon
Name: jv6n2-2.pdf
Size: 619.3Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1296]
    บทความวิชาการ

Show simple item record