Show simple item record

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนชุมชนแออัดได้ถูกสุขลักษณะ

dc.contributor.authorพัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์en_US
dc.date.accessioned2008-12-04T04:15:49Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:00:14Z
dc.date.available2008-12-04T04:15:49Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:00:14Z
dc.date.issued2541en_US
dc.identifier.citationวารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. 6,2 (2541) : 117-124en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1099en_US
dc.description.abstractเนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความด้อยทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาต่างๆ ยังมีข้อจำกัดมาก การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนชุมชนแออัดจึงช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงปัญหาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน ตัวอย่างเช่น การสุขาภิบาลอาหาร การจัดหาน้ำดื่มสะอาด หรือการกำจัดของเสียนั้น มักจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะปัจจัยการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน ขณะที่การดูแลบ้าน การกำจัดขยะ และการกำจัดอุจจาระได้ถูกสุขลักษณะ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกครัวเรือน เช่น รายได้ การศึกษา การมีผู้ใหญ่ดูแลบ้านตลอดวัน เป็นต้น ดังนั้น การจะพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนชุมชนแออัดให้ถูกสุขลักษณะจะต้องอาศัยทั้งการพัฒนาศักยภาพในครัวเรือน และการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนen_US
dc.format.extent441719 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.languageThaien_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.titleปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนชุมชนแออัดได้ถูกสุขลักษณะen_US
dc.identifier.callnoJV6N2-3en_US
dc.identifier.contactnoHSRI Journalen_US
.custom.citationพัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์. "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนชุมชนแออัดได้ถูกสุขลักษณะ." 2541. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1099">http://hdl.handle.net/11228/1099</a>.
.custom.total_download2959
.custom.downloaded_today1
.custom.downloaded_this_month62
.custom.downloaded_this_year406
.custom.downloaded_fiscal_year527

Fulltext
Icon
Name: jv6n2-3.pdf
Size: 431.3Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1344]
    บทความวิชาการ

Show simple item record