Show simple item record

ศักยภาพของภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการดูแลสุขภาพ

dc.contributor.authorยิ่งยง เทาประเสริฐen_US
dc.contributor.authorธารา อ่อนชมจันทร์ และคณะen_US
dc.date.accessioned2008-12-04T04:16:19Zen_US
dc.date.accessioned2557-04-16T16:00:49Z
dc.date.available2008-12-04T04:16:19Zen_US
dc.date.available2557-04-16T16:00:49Z
dc.date.issued2008-12-04T04:16:19Zen_US
dc.identifier.citationวารสารการวิจัยระบบสาธารณสุข. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2/2537 : p135-142en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/1125en_US
dc.description.abstractการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์เรื่องนี้ เป็นการศึกษาศักยภาพของภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการดูแลรักษาสุขภาพของชาวบ้าน โดยได้แยกศึกษาเป็น 2 กรณี คือ การรักษากระดูกหักของหมอเมืองและการดูแลครรภ์ของชาวอาข่า ในจังหวัดเชียงราย การศึกษานี้มุ่งที่จะทำความเข้าใจกับภูมิปัญญาพื้นบ้าน รวมทั้งวิเคราะห์หาศักยภาพของภูมิปัญญานั้น ซึ่งงานวิจัยนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของบรรพชนได้อย่างชัดเจน สำหรับเอกสารฉบับสมบูรณ์นั้นจัดพิมพ์เผยแพร่โดย สถาบันราชภัฎเชียงรายen_US
dc.format.extent392024 bytesen_US
dc.format.mimetypeapplication/pdfen_US
dc.languageThaien_US
dc.language.isoen_USen_US
dc.titleศักยภาพของภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการดูแลสุขภาพen_US
dc.identifier.callnoJV2N2-7en_US
dc.identifier.contactnoHSRI Journalen_US
.custom.citationยิ่งยง เทาประเสริฐ and ธารา อ่อนชมจันทร์ และคณะ. "ศักยภาพของภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการดูแลสุขภาพ." 2008. <a href="http://hdl.handle.net/11228/1125">http://hdl.handle.net/11228/1125</a>.
.custom.total_download715
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month2
.custom.downloaded_this_year70
.custom.downloaded_fiscal_year119

Fulltext
Icon
Name: jv2n2-7.pdf
Size: 382.8Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

  • Articles [1165]
    บทความวิชาการ

Show simple item record