Now showing items 1-1 of 1

    • HSRI-FORUM ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : วิกฤติ NCDs ภาระโรค วาระชาติ 

      สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-02-28)
      เกาะติดไปกับกระแส “สุขภาพ” ของคนไทย ที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามสุขภาพ จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภัยเงียบจากพฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคและการดำรงงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ที่คร่าชีวิตคนไทยในทุกช่วงอายุและเพศ นอกจากนี้ยังสะท้อนค่าใช ...